Search Results for: label/phong thủy

Xem tử vi trọn đời tuổi Hợi

 Xem tử vi trọn đời tuổi Hợi, Xem phong thủy CUỘC SỐNG, TÌNH DUYÊN NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN, LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG, NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ, NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, tử vi trọn đời tuổi Hợi >> Xem tử vi 12 con giáp Nam Mạng – Ất Hợi Sanh năm: 1935, 1995 và 2055 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU Ông Quan Đế độ mạng Ất...

Read More

Xem tử vi trọn đời tuổi Tuất

 Xem tử vi trọn đời tuổi Tuất, Xem phong thủy CUỘC SỐNG, TÌNH DUYÊN NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN, LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG, NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ, NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, tử vi trọn đời tuổi Tuất >> Xem tử vi 12 con giáp Nam mạng – Giáp Tuất Sanh năm:1934 đến 1994 và 2054 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA Ông Quan Đế độ mạng Đoán...

Read More

Xem tử vi trọn đời tuổi Dậu

 Xem tử vi trọn đời tuổi Dậu, Xem phong thủy CUỘC SỐNG, TÌNH DUYÊN NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN, LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG, NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ, NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, tử vi trọn đời tuổi Dậu >> Xem tử vi 12 con giáp Nam Mạng – Ất Dậu Sanh năm: 1945, 2005 và 2065 Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (từ tánh phú quý) Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BIỂN Ông Quan Đế...

Read More

Xem tử vi trọn đời tuổi Thân

 Xem tử vi trọn đời tuổi Thân, Xem phong thủy CUỘC SỐNG, TÌNH DUYÊN NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN, LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG, NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ, NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT  >> Xem tử vi 12 con giáp Nam Mạng – Bính Thân Sanh năm: 1956, 2016 và 2076 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhàXÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Bính...

Read More

Xem tử vi trọn đời tuổi Mùi

 Xem tử vi trọn đời tuổi Mùi, Xem phong thủy CUỘC SỐNG, TÌNH DUYÊN NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN, LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG, NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ, NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT, NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT  >> Xem tử vi 12 con giáp Nam Mạng – Ất Mùi Sanh năm: 1955, 2015 và 2075 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng pú quý) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ Ông Quan Đế độ mạng Đoán xem số mạng tuổi...

Read More